Caput radii murtuma: Konservatiivinen vai operatiivinen hoito?

12.08.2022

Caput radii murtuma eli värttinäluun yläosan murtuma

Caput radii murtuman hoidon arviointiin vaikuttaa muun muassa vamman murtumaluokitus. Murtuman laajuus vaihtelee tapauskohtaisesti, mikä vaikuttaa suuresti hoidon suunnitteluun. Leikkaushoidossa voidaan hyödyntää ruuveja, levyä tai proteesia. Artikkelissa käymme läpi, missä tilanteessa eri hoitovaihtoehdot tulevat kyseeseen.

Caput radii eli värttinäluun yläosan murtumat kattavat noin 3 prosenttia kaikista aikuisten murtumista. Kaikista kyynärpään alueen murtumista esiintyvyys on noin 30 prosenttia. Murtuma syntyy, kun kaadutaan ojennetun käden päälle kyynärvarren ollessa pronaatiossa eli sisäänpäin kiertyneenä tai osittain koukussa. Myös suorat iskut radiuksen päähän voivat aiheuttaa murtuman. Yleisimmin murtumia esiintyy nuorilla tai aktiivisilla aikuisilla kaaduttaessa pyörällä tai moottoriavusteisella kulkuneuvolla.

Värttinäluun yläosan murtuman luokittelu ja hoito

Caput radii murtumat luokitellaan Masonin murtumaluokituksella. Murtumaluokat jaotellaan tyyppeihin I, II, III ja IV. Tyypin I murtumissa murtumakappale ei ole irronnut tai se on dislokoitunut alle 2mm. Tyypin I murtumat hoidetaan konservatiivisesti.

Tyypin II murtumissa murtumakappale on irronnut ja murtuman dislokaatio on >2mm, tämän tyyppiluokituksen murtumat hoidetaan operatiivisesti. Murtuman hoitamiseen käytetään yleensä pieniä kannattomia ruuveja, mutta myös levyllä korjaaminen on mahdollista. Levyä käytetään kuitenkin harvemmin, sillä se täytyy usein poistaa.

Tyypin III murtumissa murtumakappaleita on useampi tai radiukseen pää on selkeästi irrallaan varresta. Nämä murtumat hoidetaan operatiivisesti. Tyypin III murtumat leikataan usein caput radiihin suunnitellulla puoliproteesilla mikäli murtumakappaleita on kolme tai enemmän. Murtuma on mahdollista hoitaa myös ruuveilla tai levyllä.

Tyypin IV murtumissa kyynärnivel ei pysy paikoillaan murtumasta johtuen, joten hoitona käytetään leikkaushoitoa joko ruuveilla, levyllä tai proteesilla.

Caput radii murtuma: konservatiivinen vai operatiivinen hoito?

  • Caput radii murtumien hoidossa konservatiivinen hoito tulee kyseeseen, kun murtuman dislokaatio <2mm ja kyynärnivel pysyy paikallaan kyynärniveltä liikuttaessa.
  • Murtumien hoidossa käytetään leikkausta, kun murtuman dislokaatio >2mm, kyynärnivel ei pysy paikoillaan tai kyynärpään alueella on myös muita leikattavia murtumia.
  • Ruuvauksessa voidaan käyttää kannattomia Acutrak 2– tai ExtremiFix ruuveja. Radial Head Plating järjestelmä sopii caput radiin levytykseen. Anatomic Radial Head järjestelmä kattaa välineet potilaan anatomian palauttamiseksi radiuksen pään resektio-arthroplastiassa.

Acumed Anatomic Radial Head Solutions caput radii murtuman hoidossa

Acumedin Anatomic Radial Head järjestelmä sisältää ensimmäisen anatomisesti muotoillun radiuksen pään proteesin markkinoilla. Anatomisesti muotoiltu nuppi pienentää merkittävästi rustovaurion riskiä, ja monopolaarinen proteesi sopii myös hankalan “terrible triad” -vamman hoitoon, jossa yhdistyy caput radii murtuma, kyynärpään dislokaatio ja coronoid murtuma. Maksimaalinen resektion määrä standard-stemmeillä on 17mm ja long-stemmeillä 28mm. Nuppi on valmistettu kromikobaltista ja varsi on karhennettua titaania. Järjestelmän riimerit poistavat tehokkaasti hohkaluuta ydinonteloa riimatessa ja helpottavat varren jämäkkää tarttumista ydinonteloon. Varsi on mahdollista myös sementöidä tarvittaessa.

Anatomic Radial Head Solutions instrumentit ja riimerit capitulum radii murtuman hoidossa

Anatomic Radial Head Solutions

Vastuuvapauslauseke

Lähteet:

Sanchez-Sotelo, Joaquin; Abboud, Joseph; Myers, Devon. 2022. Radial Head Fractures. Ortho Bullets. Päivitetty 18.5.2022. (viitattu 8.8.2022)

Acumed LLC. 2018. Anatomic Radial Head Solutions 2. Value Analysis Committee Resource Guide. Päivitetty 10-2018. (viitattu 8.8.2022)

PubMed julkaisuja aiheesta:

The biomechanical effect of prosthetic design on radiocapitellar stability in a terrible triad model. (2012 Chanlalit C, Shukla DR, Fitzsimmons JS, An KN, O’Driscoll SW.)

Radiocapitellar contact characteristics during prosthetic radial head subluxation (2017 Sahu D, Fitzsimmons JS, Thoreson AR, An KN, O’Driscoll SW.)

Radiocapitellar stability: the effect of soft tissue integrity on bipolar versus monopolar radial head prostheses (2011 Chanlalit C, Shukla DR, Fitzsimmons JS, Thoreson AR, An KN, O’Driscoll SW.)

Radiocapitellar joint stability with bipolar versus monopolar radial head prostheses (2009 Moon JG, Berglund LJ, Zachary D, An KN, O’Driscoll SW.)