Kyynärvarren murtuma ja hoito anatomisella levyllä

19.10.2022

Kyynärvarren murtumat todetaan kliinisellä tutkimuksella sekä röntgenkuvalla. Röntgenkuvan avulla selvitetään murtuman tyyppi sekä murtuman asento.

Kyynärvarren murtuma on yleinen murtumatyyppi ja sillä tarkoitetaan värttinäluun- ja kyynärluun varren murtumaa. Kyynärvarren murtumia esiintyy erityisesti lapsilla ja nuorilla, miehillä sekä iäkkäillä naisilla. Hoitomuotoina voidaan käyttää konservatiivista kipsihoitoa tai leikkaushoitoa. Kipsihoito on yleisin hoitomuoto kyynärvarren murtumien hoidossa.

Lasten ja nuorten kyynärvarren murtumat syntyvät yleensä korkeaenergisten kaatumisten ja tippumisten johdosta, kuten pyörällä kaaduttaessa tai trampoliinilta tippuessa. Miesten murtumat saattavat syntyä esimerkiksi moottoriajoneuvoilla kaatumisen seurauksena tai kontaktilajeissa. Hauraat luut puolestaan aiheuttavat yleisimmin murtumia iäkkäiden naisten kyynärvarteen, kun he kaatuvat normaaleissa arkiaskareissa.

Kyynärvarren murtuma todetaan kliinisellä tutkimuksella sekä röntgenkuvalla. Röntgenkuvan avulla selvitetään murtuman tyyppi sekä murtuman asento. Hoitona kyynärvarren murtumille käytetään konservatiivista kipsihoitoa tai leikkaushoitoa. Aikuisten hyväasentoiset kyynärvarren murtumat usein kipsataan ja huonoasentoisten murtumien hoitona käytetään leikkausta. Lapsien huonoasentoisetkin murtumat yleensä korjaantuvat kasvun myötä paremmin, joten leikkaushoitoa tarvitaan harvemmin.

Leikkaushoidossa implantteina voidaan käyttää levyjä, k-piikkejä, externi fixaattoria tai intramedullaarista naulaa tai piikkiä. Aikuiset hoidetaan yleisimmin levytyksellä ja lapsilla k-piikit ovat käytetyin implantti. Externi fixaattoria käytetään lähinnä vakavissa pehmytkudosvaurioissa ja intramedullarista naulaa tai piikkiä puolestaan hauraan pehmytkudoksen omaavilla potilailla.

Levytys suoralla levyllä vs. anatomisella levyllä

Yleinen operatiivinen hoitokäytäntö kyynärvarren murtumissa on käyttää 3.5mm suoraa kompressiolevyä. Levyt osoittautuvat kuitenkin hankaliksi käyttää, sillä suoria 3.5mm levyjä on vaikea taivuttaa sivuttaissuunnassa oikean anatomisen muodon saavuttamiseksi erityisesti värttinäluun kohdalla, jossa luu on kaareva. Näin ollen suoraa levyä käytettäessä saatetaan rajoittaa kyynärvarren rotaatiota.

Anatomisesti muotoiltua levyä on mahdollista käyttää mallina kyynärvarren kaarevuuden sekä geometrian palauttamiseksi. Anatominen levyn muotoilu helpottaa murtuman korjaamista oikeaan anatomiseen asentoon ja tämän johdosta mahdollistaa kyynärvarren täyden rotaation. Suorien levyjen rinnalle on tarjolla myös matalaprofiilisia anatomisia levyjä, jotka sopivat pienikokoisille ja lapsipotilaille paremmin.

Kyynärvarren murtuman hoito: Acumedin anatomiset kyynärvarren levyt

Acumedin kyynärvarren levyjärjestelmään kuuluu yhteensä 18 anatomista levyä: Hopeanväriset ulnan levyt, kullanväriset volaariset radiuksen levyt sekä vaaleansiniset dorsolateraaliset radiuksen levyt. Levypituudet vaihtelevat 80-210 mm, joten niillä voidaan hoitaa niin helppoja murtumia kuin myös hankalia monen kappaleen murtumia sekä osteotomioita.

Anatomic Midshaft Forearm Plate System

Vastuuvapauslauseke

Lähteet:

MD Sharareh, Ben. 2021. Radius and Ulnar Shaft Fractures. Ortho Bullets. Päivitetty 27.9.2021. (viitattu 10.10.2022)

Orthopaedia. 2022. Ulnar and Radial Shaft Fractures. The Godman Group. (viitattu 10.10.2022)

Koval, Kenneth J. & Zuckerman, Joseph D. 2006. Handbook of Fractures. 3. painos. Lippincott Williams & Wilkins.

PubMed julkaisut:

Rupasinghe SL, Poon PC. Radius morphology and its effects on rotation with contoured and noncontoured plating of the proximal radius. J Shoulder Elbow Surg. 2012 May;21(5):568-73. doi: 10.1016/j.jse.2011.03.015. Epub 2011 Jun 25. PMID: 21705238.