Nilkkamurtuma – Trimalleolaarimurtuman leikkaus posteriorisesti

15.04.2024

Trimalleolaarimurtumassa distaali fibula ja distaali tibia voidaan levyttää käyttämällä posteriorista avausta.

Julkaistu: 25.5.2022, Päivitetty 15.4.2024

Suomessa noin puolet nilkkamurtumista hoidetaan leikkauksella. Erityisesti bimalleolaarinen- ja trimalleolaarinen murtuma hoidetaan operatiivisesti. Trimalleolaarimurtumassa distaali fibula ja distaali tibia voidaan molemmat levyttää posterolateraalisen avauksen avulla. Mikäli nilkkamurtuma puolestaan asettuu posteriorisesti distaalitibian mediaalipuolelle, se voidaan fiksoida levyllä posteromediaalisen avauksen avulla. Kussakin avauksessa huomioitavat asiat on käyty läpi artikkelissa videoiden avulla.

Ankle Plating System 3 tarjoaa hoitohenkilökunnalle kokonaisvaltaisen ratkaisun muun muassa trimalleolaarimurtuman hoitoon.

Tutustu Ankle Plating System 3

Nilkkamurtumajärjestelmä tarjoaa laajan valikoiman levyjä distaalisen tibian ja -fibulan murtumien hoitoon.

Nilkkamurtuman Weber-luokitus

Nilkkamurtuma on toiseksi yleisin leikkaushoitoa tarvitseva murtuma lonkkamurtumien jälkeen. Suomessa esiintyy vuodessa noin 8000 nilkkamurtumaa, josta noin puolet hoidetaan leikkaamalla. Useimmiten murtumat syntyvät jalkaterän voimakkaasta vääntymisestä tai suorasta iskusta nilkan alueelle. Nilkkamurtumista puhuttaessa tarkoitetaan jalan kehräsluun– ja pohjeluun murtumia, jotka sijoittuvat nilkkanivelen yläpuolelle.

Yleinen käytössä oleva nilkkamurtumien luokittelu on nimeltään Danis-Weber luokitus, jossa nilkan murtumat jaetaan A-, B- tai C-tyyppisiksi murtuman sijainnin mukaan.

1. Weber A murtuma

Weber A murtuma sijaitsee ylemmän nilkkanivelen horisontaalisen tason alapuolella, aivan nilkan ala-osassa.

2. Weber B murtuma

Weber B murtuma sijaitsee nilkkanivelen horisontaalisella tasolla. Murtuma voi olla kierteinen tai viisto.

3. Weber C murtuma

Weber C murtuma sijaitsee kokonaisuudessa nilkan sydesmoositason yläpuolella.

Kuinka nilkkamurtuma hoidetaan?

Nilkkamurtumista noin puolet voidaan hoitaa konservatiivisesti ja puolet leikkaamalla. Kipsaaminen ja erilaiset nilkkatuet eli ortoosit ovat vaihtoehtoja, joita käytetään konservatiivisessa hoidossa. Konservatiivinen hoito kestää noin 3–6 viikkoa murtuman vakaudesta riippuen. Leikkaushoidossa murtuman korjaamiseen käytetään yleisesti titaanista tai teräksestä valmistettuja ruuveja ja levyjä, mutta myös mini-invasiivisesti laitettava ydinnaulan käyttö on lisääntynyt infektioriskin omaavilla potilailla vähentämään komplikaatioita.

Yleisesti stabiili unimalleolaarinen murtuma hoidetaan konservatiivisesti ja epästabiili eli bimalleolaarimurtuma tai trimalleolaarimurtuma hoidetaan operatiivisesti. Poikkeuksiakin on sillä lateraalimalleolin murtuma voi olla stabiili tai epästabiili riippuen vammamekanismista. Ulkokehräksen murtuma onkin yleisin nilkkamurtumatyyppi, mutta myös sisäkehräksen sekä molempien kehräsluiden samanaikaiset murtumat ovat yleisiä. Toisinaan myös sääriluun distaalisen nivelpinnan takaosan kautta kulkeva murtuma on mahdollinen. Kun kaikki kolme murtumaa esiintyvät yhtäaikaisesti on kyseessä trimalleolaarimurtuma.

Lue myös potilastapaus trimalleolaarimurtuman hoidosta

Trimalleolaarimurtuman posteriorinen avaus

Trimalleolaarimurtuman stabiloimiseksi avaus suoritetaan posteriorisesti joko posterolateraalisesti tai posteromediaalisesti. Posterolateraalinen avaus mahdollistaa samanaikaisesti sekä posterolateraalisen fibulan levyn ja posterolateraalisen distaalitibian levyn asettamisen.

1. Posterolateraalinen avaus

Posterolateraalinen avaus mahdollistaa distaali fibulan ja -tibian levytyksen. Videolla esitetään seuraavat leikkaustekniikat:

  • Vatsa-asennossa tehtävä posterolateraalinen avaus (2:44 min)
  • Suralis-hermon paikallistaminen sekä pehmytkudosten vapauttaminen (4:00 min)
  • Vapautus tehdään niin, että posteriorisen fibulan, sekä postero-lateraalisen ja -mediaalisen tibian näkyvyys saavutetaan (12:20 min)

2. Posteromediaalinen avaus

Posteromediaalinen avaus on harvinainen avaus, koska yleisesti distaalitibian mediaaliset murtumat pystytään hoitamaan mini-invasiivisesti pohjeluun ydinnaulan avulla. Mikäli murtuma asettuu posteriorisesti distaalitibian mediaalipuolelle, voidaan murtuma fiksoida levyllä posteromediaalisesta avauksesta. Videolla käydään lyhyesti läpi seuraavat vaiheet:

  • Vatsa-asennossa tehtävä posteromediaalinen avaus (3:20 min)
  • Tunnistetaan posteromediaalinen tibia ja posteriorinen tibian jänne (3:40 min)
  •  Vapautetaan pehmytkudokset ja siirretään posteriorinen jänne lateraalisesti (4:00 min)

Ankle Plating System 3 nilkkamurtuman hoidossa

Acumed Ankle Plating System 3 tarjoaa laajan kattauksen erilaisia fiksaatiovaihtoehtoja nilkkamurtumien hoitoon. Järjestelmällä pystyy hoitamaan leikkausta vaativat yksinkertaiset murtumat sekä hankalat, pirstalaiset murtumat. Valitsemalla Ankle Plating System 3, levytettävän tai ruuvattavan nilkkamurtumapotilaan hoitoon riittää vain yksi instrumentaatio, mikä helpottaa leikkaussalin henkilökunnan työskentelyä ja valmistautumista leikkaukseen.

Järjestelmästä löytyvät niin anatomiset ja indikaatiospesifit levyt mediaalisen-, lateraalisen- ja posteriorisen malleolin murtumiin kuin myös tutut 1/3 -tubulaarilevyt sekä 4.0mm kanyyliruuvit. Avulsiomurtumiin on saatavilla erilaisia koukkulevyjä sekä Acutwist-kompressioruuvi. Mukana on myös muita innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat murtuman hoitoa.

Trimalleolaarimurtuma on haastava nilkkamurtuma, joka voidaan hoitaa operatiivisesti.

Kiinnostuitko nilkan levytyksestä?

Tutustu tarkemmin aitoon potilastapaukseen ja lue kuinka Acumedin Ankle Plating System 3 soveltuu kokonaisvaltaisesti trimalleolaarimurtuman hoitoon.

Vastuuvapauslauseke

Lähteet:

Pakarinen, Harri; Laine, Heikki-Jussi; Ristiniemi, Jukka. 2012. Milloin nilkkamurtuman voi hoitaa ilman leikkausta? Lääketieteen aikakausikirja Duodecim 2012;128(17):1770-6 (viitattu 19.5.2022). Saatavilla internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo10477

Ovaska, Mikko; Madanat, Rami; Mäkinen, Tatu; Lindahl, Jan. 2015. Nilkkamurtuman leikkaushoidon komplikaatiot. Lääketieteen Aikakausikirja Duodecim 2015;131(16):1451-9 (viitattu 19.5.2022). Saatavilla internetissä: https://www.duodecimlehti.fi/duo12386

Ukkonen, Mika. 2011. Nilkan lateraalimalleolin murtumat – operatiivisesti hoidettujen potilaiden pitkäaikaisennuste Weberin luokituksen mukaan. Tampereen yliosto. Lääketieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. (viitattu 19.5.2022). Saatavilla internetissä: https://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-21636