Radiusmurtuma ja dorsaalinen murtumakappale

02.02.2024

Julkaistu: 12.4.2022, Päivitetty: 2.2.2024

Kun kyseessä on distaalinen radiusmurtuma, jossa havaitaan erillisiä murtumafragmentteja, luokitellaan se haastavaksi pirstaleiseksi murtumaksi. Radiuksen dorsaalinen, pirstaleinen murtumakappale voidaan hoitaa Acu-Locin volaariseen levyyn kiinnitettävällä Frag-Loc-kompressioruuvilla, joka redusoi dorsaalista murtumarakoa. Frag-Loc on innovatiivinen ja mini-invasiivisesti hoidettava ratkaisu radiuksen murtumiin ja sen avulla voidaan tutkitusti pienentää dorsaalisen murtumakappaleen rakoa.

Haastava dorso-ulnaarinen radiusmurtuma voidaan hoitaa Acu-Loc 2 järjestelmän Frag-Loc -kompressioruuvin avulla.

Kiinnostuitko Acu-Loc 2 tuoteperheestä?

Lue mikä tekee siitä markkinoiden suosituimman ja kattavimman rannelevytysjärjestelmän radiuksen murtuman hoidossa.

Sisällys:

Kuinka radiusmurtuma hoidetaan?
Frag-Loc-kompressioruuvi
Dorsaalisen murtumakappaleen reduktio radiusmurtumassa Frag-Loc ruuvilla
Kuinka Acu-Loc 2 järjestelmä edistää leikkausta?
Tutkimus: Frag-Loc vähentää dorso-ulnaarisen fragmentin rakoa

Kuinka radiusmurtuma hoidetaan?

Radiuksen murtuma voidaan hoitaa konservatiivisesti kipsaamalla, tai operatiivisesti esimerkiksi levyttämällä tai piikittämällä. Toisinaan hoitolinjaa joudutaan myös vaihtamaan kesken hoidon, mikäli seurannassa havaitaan asennon huononemista.

Yleisimmin distaalinen radiusmurtuma hoidetaan kipsaamalla. Pirstaleinen murtuma, joka ulottuu nivelpinnan alueelle, hoidetaan kuitenkin usein operatiivisesti luuhun kiinnitettävällä titaanisella implantilla. Operatiivisessa hoidossa suositaan anatomisesti muotoiltuja kämmenpuolen rannelevyjä.

Frag-Loc-kompressioruuvi

Innovatiivinen ja uniikki Frag-Loc-kompressioruuvi mahdollistaa mini-invasiivisen fiksaation dorsaalisille murtumakappaleille. Ruuvia pystytään käyttämään kaikissa Acu-Locin volaarisesti asetettavissa levyissä. 

Frag-Loc koostuu kahdesta komponentista: kanyloitu hylsyruuvi lukkiutuu levyyn ja sen sisällä on vastapäivään menevä kierre. Dorsaalipuolelta asemoitava kanyyliruuvi kiertyy levyyn kiinnitettyyn hylsyruuviin vetäen samalla dorsaalista murtumakappaletta paikalleen. Dorsaalipuolen ruuvia on tarjolla kahta pituutta: Standard (violetti) ja Long (keltainen).

Frag-Loc koostuu Standard tai Long -pituisesta kompressioruuvista ja ruuviin lukittuvasta hylsystä.

Miksi Frag-Loc?

Dorsaalisen murtumakappaleen reduktio Frag-Loc ruuvilla

1. Kaikki Frag-Loc-instrumentit on värikoodattu violetilla ja ne löytyvät distaalisten rannelevyjen tarjottimelta. Poraus tehdään bikortikaalisesti 2.0mm lukkoruuviohjaimen läpi 2.0mm poranterällä ja porauksen pituus mitataan.

2. Mittauksen jälkeen suoritetaan poraus kaulukseen saakka Frag-Loc poranohjaimen sekä 2.5mm poranterän avulla.

3. Hylsy viedään paikalleen porattuun ruuvireikään. Hylsyn ollessa paikallaan, 0.9mm k-piikki viedään volaarisesti hylsyruuvin läpi ja ulos dorsaalisesti.

4. K-piikin ulostulokohtaan tehdään pieni viilto, jonka jälkeen valitaan joko Standard- tai Long-kokoinen kompressioruuvi. Valinta määräytyy alussa tehdyn, ensimmäisen porauksen pituuden perusteella. Pituuden ollessa 16mm-24mm valitaan Standard-kokoinen ruuvi (violetti) ja 20mm-28mm pituuksissa valitaan Long-ruuvi (keltainen).

5. Valittu ruuvi laitetaan Frag-Locin kanyloituun ruuvimeisseliin kiinni ja ruuvia lähdetään viemään paikalleen k-piikin avustuksella. Asetuksen yhteydessä tulee varmistaa, ettei jänteitä tai pehmytkudosta jää kannan alle.

6. Kun ruuvi lähenee luun pintaa, siitä on hyvä ottaa läpivalolla kuva, jotta varmistutaan ettei murtumakappaletta komprimoida liikaa.

7. Ruuvin ollessa paikallaan, varmistetaan Frag-Loc Depth Gauge -instrumentin avulla volaaripuolelta, että ruuvi on tarpeeksi kiinnittynyt vastakappaleeseen. Kun instrumentissa oleva lasermerkki näkyy, on ruuvi tarpeeksi syvällä.

Kuinka Acu-Loc 2 järjestelmä edistää leikkausta?

Acu-Loc 2 sisältää laajan tuoteportfolion radiusmurtuman hoitoon. Volaarisia distaaliradius levyjä löytyy järjestelmästä 44 kappaletta eri leveys- ja pituusyhdistelmässä. Frag-Loc kompressioruuvia voidaan käyttää volaarisesti asemoitavien Acu-Loc 2 VDR levyjen, distaaliradiuksen fragmenttispesifisten levyjen, Volar Lunate Suture levyjen, Acu-Loc VDR levyjen ja Acu-Loc EX levyjen kanssa.

Järjestelmästä löytyy paljon innovatiivisia instrumentteja ja ominaisuuksia, jotka sujuvoittavat leikkausta ja auttavat vähentämään komplikaatioita. Seuraavaksi esitellään muutama Acu-Loc 2 järjestelmän ominaisuuksista, jotka auttavat operoivaa ortopedia murtuman hoidossa.

1. Distaalisten ruuvien poranohjain auttaa levyn asemoinnissa

Hoidettaessa värttinäluun alaosan murtuma operatiivisesti, leikkaavalla ortopedilla on monia instrumentteja apuna. Poranohjaimen röntgenpositiiviset suuntamerkit auttavat levyn asemoinnissa.

Poranohjaimen suuntamerkit auttavat levyn optimaalisessa asemoinnissa tehden siitä tarkempaa ja helpompaa. A/P-kuvassa ohjaimen röntgenpositiiviset piikit kertovat, mihin suuntaan styloidin ruuvit menevät. Sivukuvassa ohjaimen röntgenpositiiviset piikit kertovat distaalisten ruuvien suunnan ennen niiden asennusta. Näin vältetään ruuvien suuntautuminen niveleen.

2. Asemointikahva avustaa operoivaa ortopedia

Distaalinen radiusmurtuma - Acu-Loc 2 järjestelmään kuuluva asemointikahva auttaa leikkaavaa ortopedia levyn sijoittamisessa.

A/P-kuvassa varren kahvan tulee olla linjassa keskellä radiuksen vartta. Näin varmistuu levyn proksimaaliosan suuntautuminen keskelle radiuksen diafyysiä. Asemointikahvan käyttö vähentää myös leikkaajan käsiin kohdistuvaa röntgensäteiden määrää.

3. Kick Stand korjaa volaarista kallistumaa

Värttinäluun alaosan murtuman hoito - Kick Stand instrumentti hallitsee distaalisen radiuksen volaarista kallistumaa.

Instrumentaatio pitää sisällään 5-30° Kick Stand -ruuvit, joiden avulla distaalisen radiuksen volaarista kallistumaa voidaan kontrolloidusti hallita radiuksen eri osteotomioissa.

Kick Standia voidaan käyttää myös murtumien korjaamisessa, mikäli levyn distaaliset ruuvit halutaan kiinnittää ensin paikalleen. Kick Stand kiinnitetään kortikaaliruuvin proksimaalisempaan lukkoruuvin reikään.

4. Suunnattavat lukkoruuvit helpottavat fragmenttien kiinnittämisessä

Acu-Loc 2 rannemurtuman hoidossa - Suunnattavat lukkoruuvit on suunniteltu auttamaan tiettyjen murtumakappaleiden kiinnittämisessä.

Acu-Loc 2 järjestelmän 2.3mm suunnattavissa lukkoruuveissa on kaikkiaan 7.5º suuntausmahdollisuus. Suuntaus mahdollistaa murtumafragmentin tai Radial Styloid -ruuvin kiinnittämisen mahdollisimman hyvällä ruuvilla sijaintiin ja pituuteen nähden.

Tutkimus: The effects of the Frag-Loc compression screw on distal radius fracture with a displaced dorsoulnar fragment

Lee JI, Cho JH, Lee SJ. The effects of the Frag-Loc(®) compression screw on distal radius fracture with a displaced dorsoulnar fragment. Arch Orthop Trauma Surg. 2015 Sep;135(9):1315-21. doi: 10.1007/s00402-015-2290-y. Epub 2015 Jul 24. PMID: 26204980.  Lue PubMed-artikkeli

The purpose of this study is to evaluate the radiographic and clinical outcomes of the Frag-Loc(®) compression screw with palmar plate fixation on distal radius fractures that include a displaced dorsoulnar fragment.
This retrospective comparative study enrolled 48 patients who had an unstable distal radius fracture and a dorsoulnar fragment that was more than 2 mm displaced and that had involvement of more than one-quarter of the articular surface. Twenty-six of the 48 patients were treated with a palmar locking plate without a Frag-Loc(®) compression screw (group 1) and the other 22 patients were treated with palmar locking plate with a Frag-Loc(®) compression screw to fix the dorsoulnar fragment (group 2). First, we reviewed all pre-surgical computerized tomographic (CT) scans. Second, we used the gap distance between the dorsoulnar and palmar fragment as seen on post-surgical axial and sagittal CT scans to determine outcome. The gap distance was measured at the point of maximum distance perpendicular to the plane of the main fracture line. Clinical outcomes were evaluated based on the patient-rated wrist evaluation (PRWE) score; the disabilities of the arm, shoulder and hand score; wrist active range of motion; and grip strength.
There were no statistically significant differences in clinical outcome between the two groups. However, there were statistically significant differences in post-surgical gap distance. The mean post-surgical gap distances for group 1 were 1.3 mm (range 0.2-3.8 mm) on axial CT scans and 1.4 mm (range 0.5-2.4 mm) on sagittal CT scans, while the mean post-surgical gap distances for group 2 were 0.7 mm (range 0.7-1.6 mm) and 0.7 mm (range 0.3-1.1 mm).
This study shows that the Frag-Loc(®) compression screw can reduce the gap distance between the dorsoulnar fragment and the distal radius, according to evaluation of post-surgical axial and sagittal CT scans. This result suggests that the Frag-Loc(®) compression screw is an effective and simple treatment option to immobilize a dorsoulnar fragment associated with distal radius fracture.

Lähteet:

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen Ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 7.4.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Vastuuvapauslauseke

Toimitusjohtaja Timo Tolsa

Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja Timo Tolsa on vastuussa yhtiömme toiminnasta ja hän vastaa mielellään kysymyksiisi.

Timo Tolsa

Toimitusjohtaja

0405067006

timo.tolsa@summed.fi