Radiusmurtuma ja dorsaalisen fragmentin reduktio Frag-Loc-ruuvilla

12.04.2022

Frag-Loc on uniikki, kanyloitu kompressioväline rannelevymarkkinoilla.

Acu-Loc 2 on markkinoiden kattavin ja suosituin rannemurtumien hoitoon suunniteltu levytysjärjestelmä. Haastava dorso-ulnaarinen radiusmurtuma voidaan hoitaa Acu-Loc 2 järjestelmän Frag-Loc-kompressioruuvin avulla. Ruuvia pystytään käyttämään kaikissa Acu-Locin volaarisesti asemoitavissa levyissä. Artikkelissa käydään läpi, kuinka Acu-Loc 2 järjestelmän Frag-Loc-implanttia käytetään rannemurtuman leikkauksessa.

Miksi Frag-Loc?

 • Frag-Loc-ruuvi tarjoaa mini-invasiivisen fiksaation dorsaalisesti sijaitseville murtumakappaleille
 • Frag-Loc vähentää tutkitusti dorso-ulnaarisen fragmentin rakoa
 • Ruuvia on mahdollista käyttää kaikissa Acu-Locin volaarisesti asemoitavissa levyissä
 • Frag-Loc on uniikki, kanyloitu kompressioväline rannelevymarkkinoilla
Haastava dorso-ulnaarinen radiusmurtuma voidaan hoitaa Acu-Loc 2 järjestelmän Frag-Loc -kompressioruuvin avulla.

Kiinnostuitko Acu-Loc 2 tuoteperheestä?

Lue lisää Acumedin rannelevyjärjestelmästä ja Frag-Loc-kompressioruuvista.

Rannemurtumat (radiusmurtuma)

Rannemurtumat ovat yksi yleisimmin esiintyvistä murtumista. Tavallisimmin kaatumisen yhteydessä käsi ojennettuna eteenpäin murtuma muodostuu värttinäluun alaosan alueelle. Värttinäluun alaosan murtuman erotusdiagnostisia ongelmia voivat aiheuttaa ranteen alueen nivelsidevammat tai veneluun murtuma. Vuosittain Suomessa ilmenee jopa 12 000 rannemurtumaa ja etenkin talviaikaan murtumat ovat yleisiä. Radiusmurtuma tulee herkimmin iäkkäämmille naisille sekä nuorille miehille, jotka viettävät aktiivista elämää. 65 vuotta täyttäneillä esiintyvistä murtumista lähes viidennes on juuri rannemurtumia.

Miten radiusmurtuma hoidetaan?

Värttinäluun murtuma voidaan hoitaa konservatiivisesti kipsaamalla, tai operatiivisesti esimerkiksi levyttämällä tai piikittämällä. Toisinaan hoitolinjaa joudutaan myös vaihtamaan kesken hoidon, mikäli seurannassa havaitaan asennon huononemista. Yleisimmin radiusmurtuma hoidetaan kipsaamalla. Pirstaleiset nivelpinnan alueelle ulottuvat murtumat kuitenkin hoidetaan usein operatiivisesti luuhun kiinnitettävällä titaanisella implantilla. Operatiivisessa hoidossa suositaan anatomisesti muotoiltuja kämmenpuolen rannelevyjä.

Lue lisää aiheesta: Värttinäluun murtuman luokittelu ja hoito

Acu-Loc 2 järjestelmä rannemurtumien hoidossa

Acumedin kattava tuoteportfolio tarjoaa edistykselliset tuotteet erilaisen rannemurtumien hoitoon. Innovatiivinen Acu-Loc 2 järjestelmä tarjoaa kokonaisvaltaisen 58 levyn tuoteportfolion, jonka avulla voidaan hoitaa laaja-alaisesti erityyppiset operatiivisesti hoidettavat distaalisen radiuksen sekä ulnan murtumat. Volaarisia distaaliradiuksen levyjä löytyy järjestelmästä 44 kappaletta eri leveys- ja pituusyhdistelmänä.

Acu-Loc 2 järjestelmän käytetyimmät levyt ovat erittäin distaalisesti asemoitavat volaariset radiuslevyt, jotka ovat suunniteltu erityisesti intra-artikulaaristen murtumien hoitoon. Intra-artikulaariset murtumat vaativatkin usein erityisesti leikkaushoitoa.

Ekstra-artikulaarisiin sekä diafyysialueelle ulottuviin murtumiin järjestelmästä löytyy myös proksimaalisemmin asemoitavat levyt. Levyjen pituutta on mahdollista jatkaa jatkovarrella aina 176 mm pituuteen asti. Yhteensä pitkiä levyvaihtoehtoja on 12 kappaletta eri kombinaatioilla.

Mikäli murtuma on erittäin pirstaleinen, eikä volaarisen levyn ruuveille ei löydy riittävää tukea, voidaan käyttöön ottaa “siltalevytys” eli Spanning Plate. Siltalevytyksen tavoitteena on palauttaa ranteen pituus. Siltalevyt tullaan yleisesti poistamaan luutumisen jälkeen.

Acu-Loc 2-järjestelmään sisältyy myös kuusi murtumaspesifistä levyä. Levyjen avulla voidaan hallita sekä hoitaa myös erikoisimpia ja harvinaisemmin esiintyviä distaalisen radiuksen murtumia.

Frag-Loc-kompressioruuvi

Innovatiivinen ja uniikki Frag-Loc-kompressioruuvi mahdollistaa mini-invasiivisen fiksaation dorsaalisille murtumakappaleille. Ruuvia pystytään käyttämään kaikissa Acu-Locin volaarisesti asemoitavissa levyissä. 

Frag-Loc koostuu kahdesta komponentista: kanyloitu hylsyruuvi lukkiutuu levyyn ja sen sisällä on vastapäivään menevä kierre. Dorsaalipuolelta asemoitava kanyyliruuvi kiertyy levyyn kiinnitettyyn hylsyruuviin vetäen samalla dorsaalista murtumakappaletta paikalleen. Dorsaalipuolen ruuvia on tarjolla kahta pituutta: Standard ja Long.

Frag-Loc-kompressioruuvin asennus

 1. Kaikki Frag-Loc-instrumentit on värikoodattu violetilla ja ne löytyvät distaalisten rannelevyjen tarjottimelta. Poraus tehdään bikortikaalisesti 2.0mm lukkoruuviohjainen läpi 2.0mm poranterällä ja porauksen pituus mitataan.
 2. Mittauksen jälkeen suoritetaan poraus kaulukseen saakka Frag-Loc poraohjaimen sekä 2.5mm poranterän avulla.  
 3. Hylsy viedään paikalleen porattuun ruuvinreikään. Hylsyn ollessa paikallaan, 0.9mm k-piikki viedään volaarisesti hylsyruuvin läpi ja ulos dorsaalisesti.
 4. Tehdään pieni viilto k-piikin ulostulo kohtaan, jonka jälkeen valitaan joko Standard tai Long kompressioruuvi. Valinta määräytyy alussa tehdyn, ensimmäisen porauksen pituuden perusteella. Pituuksissa 16mm-24mm valitaan Standard-kokoinen ruuvi (violetti) ja 20mm-28mm pituuksissa valintana on Long-ruuvi (keltainen).
 5. Valittu ruuvi laitetaan Frag-Locin kanyloituun ruuvimeisseliin kiinni ja ruuvia lähdetään viemään paikalleen k-piikin avustuksella. (Varmista ettei jänteitä tai pehmytkudosta jää kannan alle.)
 6. Ruuvin ollessa lähellä luun pintaa on siitä hyvä ottaa läpivalolla kuva, ettei murtumakappaletta komprimoida liikaa.
 7. Ruuvin ollessa paikallaan, varmistetaan vielä volaaripuolelta “kysymysmerkin” näköisellä mitalla, että ruuvi on tarpeeksi kiinnittynyt vastakappaleeseen. Mikäli instrumentissa oleva lasermerkki näkyy, on ruuvi tarpeeksi syvällä.

Muut Acu-Loc 2 järjestelmässä esiintyvät erityisvälineet

Acu-Loc 2 järjestelmästä löytyy Frag-Loc-ruuvin lisäksi muita innovatiivisia instrumentteja sekä uniikkeja implanttiratkaisuja. Innovatiiviset instrumentit sujuvoittavat leikkausta ja auttavat vähentämään komplikaatioita, kuten esimerkiksi ruuvin menemistä niveleen. 

Acu-Loc 2 Wrist Plating System

1

Ota yhteyttä

Toimitusjohtaja Timo Tolsa on vastuussa yhtiömme toiminnasta ja hän vastaa mielellään kysymyksiisi.

Timo Tolsa

Toimitusjohtaja

0405067006

timo.tolsa@summed.fi

Lähteet:

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen Ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 7.4.2022). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi