Värttinäluun alaosan murtuma ja luokittelu

02.01.2023

Värttinäluun alaosan murtuma voidaan luokitella muun muassa murtuma-asteen tai röntgenlöydöksen mukaan.

Värttinäluun murtuma on yleisin yläraajan murtuma. Rannemurtumia esiintyy erityisesti talvella liukkaiden keliolosuhteiden johdosta ja Suomessa ilmaantuvuus on noin 12 000 murtumaa vuosittain. Värttinäluun alaosan murtuma voidaan luokitella muun muassa murtuma-asteen tai röntgenlöydöksen mukaan. Esittelemme artikkelissa värttinäluun yleisimmät murtumatyypit ja niiden luokittelua.

Distaalinen värttinäluun murtuma voidaan hoitaa Acu-Loc 2 volar plate avulla.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu nyt markkinoiden suosituimpaan rannemurtumien hoitoon suunniteltuun Acu-Loc 2 levytysjärjestelmään.

Collesin murtuma – värttinäluu murtuu metafyysialueelta siirtyen dorsaalisuuntaan.

Collesin murtuma

Collesin murtumassa värttinäluu murtuu normaalisti metafyysialueelta siirtyen dorsaalisuuntaan. Murtumassa voi esiintyä myös intra-artikulaarisia halkeamia sekä pirstaleisuutta dorsaalisesti.

Collesin murtuman hoito

 • Intra-artikulaariset murtumat: Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Plate 
 • Ekstra-artikulaariset murtumat: Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Proximal Plate

(Kuva: Lucien Monfils – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4317922 no changes were made)

Smithin murtuma – värttinäluun metafyysialueen murtuma, joka liikkuu volaarisuuntaan.

Smithin murtuma

Smithin murtuma on värttinäluun metafyysialueen murtuma, joka liikkuu volaarisuuntaan. Volaarikorteksissa voi olla pirstaleisuutta sekä halkeamia, jotka ulottuvat nivelpintaan saakka.

Smithin murtuman hoito

 • Intra-artikulaariset murtumat: Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Plate 
 • Ekstra-artikulaariset murtumat: Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Proximal Plate

(Kuva: James Heilman, MD – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84186856 no changes were made)

Bartonin murtuma – nivelpinnan volaaripuolelta irronnut kappale saattaa siirtyä proksimaali- sekä volaarisuuntaan

Bartonin murtuma

Murtumassa nivelpinnan volaaripuolelta irronnut kappale saattaa siirtyä proksimaali- sekä volaarisuuntaan. Käsi ja proksimaaliset ranneluut seuraavat murtumakappaleen mukana. Bartonin murtumassa nivelsidevammoja voi ilmetä dorsaalisesti.

Bartonin murtuman hoito

 • Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Plate
 • Radial Styloid plate

(Kuva: James Heimlan, MD – Own work, CC0 1.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiograph_of_Barton%27s_fracture.jpg no changes were made)

Hutchinsonin murtuma – veneluuta vastaavaan nivelpintaan tai radiuksen puikkolisäkkeeseen kohdistuu murtumalinja, jossa murtumakappale siirtyy proksimaalisuuntaan.

Hutchinsonin murtuma

Hutchinsonin murtumaa voidaan kutsua myös Chauffeur- tai Backfire murtumaksi. Murtumassa veneluuta vastaavaan nivelpintaan tai radiuksen puikkolisäkkeeseen kohdistuu murtumalinja, jossa murtumakappale siirtyy proksimaalisuuntaan. Murtumatyypissä myös nivelsidevammat ovat mahdollisia.

Hutchinsonin murtuman hoito

 • Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Plate

(Kuva: Curtishand – Own work, CC0, 1.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg no changes were made)

Galeazzin murtuma – metafyysialueen- tai varren alueen murtuma aiheuttaa värttinäluun nivelen asettumista pois paikoiltaan.

Galeazzin murtuma

Galeazzin murtumassa metafyysialueen- tai varren alueen murtuma aiheuttaa värttinäluun nivelen asettumista pois paikoiltaan.

Galeazzin murtuman hoito

 • Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Proximal Plate & Extension Plate

Kuva: Th. Zimmermann THWZ – Own work, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20683510 no changes were made)

Die punch –murtuma

Die punch –murtumatyypissä lunatumia vastaan asettuva nivelpinta painuu ja murtuu proksimaalisuuntaan. Murtuma muuttaa värttinäluun ja kyynärluun välistä rakennetta, joka saattaa heikentää ulko- ja sisäkiertoa.

Die punch -murtuman hoito

 • Acu-Loc 2 Volar Distal Radius Plate

Lue lisää rannemurtumista ja Frag-Loc-kompressioruuvista, jota voidaan käyttää kaikissa Acu-Locin volaarisesti asemoitavissa levyissä

Värttinäluun murtuman hoito

1

Kuinka värttinäluun alaosan murtumat luokitellaan?

Rannemurtumien luokittelua tarvitaan arvioimaan niiden vakavuusaste sekä helpottamaan hoitovalintojen tekemisessä. Värttinäluun murtumille löytyy useita luokituksia, joista yleisimmät ovat AO-, Frykmanin- sekä Fernandezin luokitukset. Edellä mainituista luokituksista kuitenkaan mikään ei ole vakiintunut hyväksytyksi kliiniseen käyttöön, sillä niiden ennustettavuutta ja toistettavuutta ei ole osoitettu toimivaksi.

TT-kuvaus eli tietokonetomografia voi helpottaa murtumalinjojen, pirstaleisuuden ja nivelpinnan arviointia röntgenkuvaan verrattuna, mutta luokitusten toistettavuutta se ei välttämättä paranna. Hoitopäätös perustuu useimmin nivelpinnan pykälien suuruuteen, radiologisiin mittauksiin sekä stabiliteetin arviointiin luokitusten käytön sijaan. Myös potilaaseen liittyvät muut tekijät vaikuttavat hoitopäätökseen.

1. AO/OTA-murtumaluokitus

AO/OTA-murtumaluokituksen periaate on murtuman sekä nivelvaurion vakavuus. Sen avulla voidaan kuvata myös murtumalinjojen sijaintia nivelpintaan suhteutettuna. Kirjaimet A, B ja C kertovat murtuman sijainnista ja kirjaimen perässä oleva numero 1, 2 ja 3 kuvaavat murtuman haastavuutta. Mitä isompi numero on, sitä pirstaleisempi murtuma on kyseessä.

 • A-luokka kuvaa nivelen ulkopuolista murtumaa. Murtuma sijaitsee rannenivelen alapuolella eli kyseessä on niin sanottu varren alueen murtuma.
 • B-luokalla tarkoitetaan viisto niveleen saakka yltävää murtumaa. Murtuma kulkee viistossa varren alueelta ranneniveleen asti.
 • C-luokkaa käytetään metafyysialueen värttinäluun alaosan murtumissa, jotka sisältävät ainakin yhden intra-artikulaarisen murtumalinjan. Murtuma sijoittuu nivelen alueelle.

2. Fernandez-luokitus

Fernandez-murtumaluokituksen periaatteena on vammamekanismi.

 • Tyyppi 1 kuvaa taipumamurtumaa. Murtuma on nivelen alapuolella metafyysissä ja muodostuu kahdesta kappaleesta.
 • Tyyppi 2 kuvaa niin sanottua shearing murtumaa eli nivelalueen leikkaavaa murtumaa. Murtuma muodostuu yhdestä tai useammasta murtumakappaleesta ja ulottuu radio-karpaali -niveleen asti.
 • Tyyppi 3 kuvaa kompressiomurtumaa. Se on nivelalueen painumamurtuma, jossa radio-karpaali- sekä radio-ulnaari nivelpinta on murtunut. Murtuma koostuu useammasta kappaleesta.
 • Tyyppi 4 kuvaa avulsiomurtumaa, jossa on mukana radio-karpaali murtuma dislokaatio
 • Tyyppi 5 kuvaa kaikkien edellisten luokkien 1-4 yhdistelmää. Kyseessä on korkean voiman vamma. Murtuma muodostuu useasta kappaleesta ja ylettyy metafyysialueelta niveleen asti.

3. Frykman-luokitus

Frykman-murtumaluokituksen periaatteena on AP-röntgenkuvan löydös. Tyyppejä II, IV, VI ja VIII käytetään, kun sitä edeltävään luokkaan liittyy lisäksi kyynärluun puikkolisäkkeen murtuma.

 • Tyyppi I kuvaa metafyysialueen poikittaista murtumaa. Murtuma sijaitsee nivelen ulkopuolella eikä koostu useasta erillisestä murtumakappaleesta.
 • Tyypillä III tarkoitetaan värttinäluun alaosan ja proksimaalisen ranneluurivin väliseen nivelpintaan ylettyvää murtumaa. Murtuma sijaitsee metafyysialueella, mutta ulottuu ranneniveleen ja koostuu useammasta kappaleesta.
 • Tyyppi V kuvaa distaaliseen värttinä- ja kyynärluun väliseen niveleen yltävää poikittaista murtumaa. Murtuma sijaitsee metafyysialueella ja ulottuu radio-ulnaari niveleen eikä murtuma koostu useammasta erillisestä kappaleesta.
 • Tyyppi VII on pirstaleinen murtuma, joka yltää värttinäluun alaosan ja proksimaalisen ranneluurivin väliseen sekä värttinä- ja kyynärluun väliseen nivelpintaan saakka. Murtuma on metafyysialuella, mutta ulottuu radio-carpaali- sekä radio-ulnaari nivelpintaan asti ja murtuma koostuu useammasta erillisestä kappaleesta.

Kysymyksiä tuotteistamme?

Toimitusjohtaja Timo Tolsa on vastuussa yhtiömme toiminnasta ja hän vastaa mielellään kysymyksiisi.

Timo Tolsa

Toimitusjohtaja

0405067006

timo.tolsa@summed.fi

Lähteet:

Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ortopediyhdistyksen Ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2016 (viitattu 1.1.2023). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Jayakumar P, Teunis T, Giménez BB, Verstreken F, Di Mascio L, Jupiter JB. AO Distal Radius Fracture Classification: Global Perspective on Observer Agreement. J Wrist Surg. 2017 Feb;6(1):46-53. doi: 10.1055/s-0036-1587316. Epub 2016 Aug 8. PMID: 28119795; PMCID: PMC5258123.

Shehovych A, Salar O, Meyer C, Ford DJ. Adult distal radius fractures classification systems: essential clinical knowledge or abstract memory testing? Ann R Coll Surg Engl. 2016 Nov;98(8):525-531. doi: 10.1308/rcsann.2016.0237. Epub 2016 Aug 11. PMID: 27513789; PMCID: PMC5392888.