Acu-Loc Wrist Plating System

Acu-Loc rannelevyjärjestelmää voidaan käyttää murtumiin, osteotomioihin ja fuusioiden tekoon. Järjestelmä tarjoaa neljä titaanista tuoteperhettä. Anatomisesti muotoillut levyt ja tarkoin valittu ruuvien asemointi auttavat murtuman anatomian palauttamisessa.

Acu-Loc Volar Distal Radius plates

Ensimmäisen sukupolven Acu-Loc distaaliset radiuslevyt julkaistiin 2004 ja levy on edelleen käytössä. Nämä levyt tarjoavat anatomisen ratkaisun monimutkaisten intra-articulaaristen murtumien hoitoon. Levyvalikoima sisältää 10 erikokoista levyä, 5 vasempaan ja 5 oikeaan radiukseen. Levyt käyttävät yhdenmukaista Acu-Loc 2 tuoteperheen ruuvijärjestelmää sekä instrumentaatiota.

Acu-Loc Extra-Articular Plates

Acumed Acu-Loc Extra-Articular -levyt ovat suunniteltu extra-artikulaaristen radiusmurtumien ja osteotomioiden hoitoon. Levy asemoidaan distaalista radiuslevyä proksimaalisemmin ja levyn distaaliset ruuvit suuntaavat tukemaan radiuksen dorsaalista lippaa, maksimoiden nivelpinnan ja sen alaisen luun tuen. Levyjä on valikoimassa kahta (2) eri kokoa. Levyt käyttävät yhdenmukaista Acu-Loc 2 tuoteperheen ruuvijärjestelmää sekä instrumentaatiota.

Acu-Loc Dorsal Plates

Acumed Acu-Loc dorsaaliset levyt ovat suunniteltu distaalisen radiuksen monimutkaisten dorsaalisen kallistuman omaavien murtumien hoitoon, jotka ovat paremmin hallittavissa ja hoidettavissa dorsaaliselta puolelta. Levyt ovat anatomisesti muotoiltuja ja distaalisen radiuksen anatominen varianssi on huomioitu levyjen muotoilussa sekä valikoimassa. Levyjä on kahta eri leveyttä kummallekin puolelle. Levyt käyttävät yhdenmukaista Acu-Loc 2 tuoteperheen ruuvijärjestelmää sekä instrumentaatiota.

Acu-Loc 2 Volar Distal Ulna Plates

Acu-Loc 2 järjestelmä sisältää ulnan distaalisten murtumien hoitoon tarkoitettuja levyjä. Levyt ovat anatomisesti muotoiltuja matalaprofiilisia ja niitä löytyy kahta eri pituutta kummallekin kädelle. Levyt voidaan asemoida joko volaarisesti tai mediaalisesti. Levyt käyttävät yhdenmukaista Acu-Loc 2 tuoteperheen ruuvijärjestelmää sekä instrumentaatiota.


Leikkaustekniikka

01.08.2017

Acu-Loc Wrist Plating System
Avaa dokumentti

Yhteensopivia tuotteita

Levyjärjestelmä on yhdenmukainen Acu-Loc 2 tuoteperheen kanssa

Acumedin Acu-Loc 2 Wrist Plating System on markkinoiden suosituin ja kattavin rannemurtumien hoitoon suunniteltu levytysjärjestelmä. Järjestelmästä löytyvät distaalisesti asemoitavat radiuslevyt, proksimaalisemmin asemoitavat radiuslevyt jatkovarsineen sekä murtumaspesifiset levyt.